9 tháng: Xuất cấp hàng dự trữ Nhà nước đạt 586 tỷ đồng

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa cho biết, tính đến hết ngày 20/9/2013, ngành Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và cứu đói cho nhân dân với tổng giá trị hàng dự trữ ước đạt khoảng 586 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó Bộ Tài chính xuất cấp tổng số 46.090 tấn gạo, trị giá khoảng 460 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất: 200.000 liều vắc xin LMLM typ O, 61.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine, 12.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine; 62.000 lít thuốc sát trùng Benkocid, 410 tấn hạt giống lúa và 480 tấn hóa chất Chlorine, tổng trị giá khoảng 46 tỷ đồng. Bộ Công an xuất cấp 05 danh mục mặt hàng, tổng trị giá khoảng 80 tỷ đồng để trang bị cho các lực lượng thuộc Bộ Công an nhằm sẵn sàng, chủ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống cấp bách xảy ra.

Đến nay, số lượng hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, góp phần giúp đồng bào kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, hỗ trợ nhân dân trong công tác trồng rừng và góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội.

(PV)