9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm gần 1,4 tỷ USD

Trong báo cáo mới đây của Bộ Công thương, do khó khăn về thị trường cộng với giá xuất khẩu một số mặt hàng nông lâm thủy sản giảm nên đã làm giảm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này tới 433 triệu USD; lượng xuất  khẩu giảm 930 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của nhóm nông sản cũng bị giảm tới 1,36 tỷ USD.

9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm gần 1,4 tỷ USD
9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm gần 1,4 tỷ USD

Nhóm hàng nông lâm thủy hải sản là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhóm hàng nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2013 xuất khẩu chỉ ước đạt 14,72 tỷ USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Trong 7 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu, có 4 mặt hàng lượng xuất khẩu giảm, đó là cà phê, chè, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn còn lại các mặt hàng khác lượng xuất khẩu đều tăng, trong đó giảm nhiều nhất là mặt hàng sắn xuất khẩu giảm 28,7%, tiếp đến là cà phê giảm 22,5%, gạo giảm 12,3%, chè giảm 2,8%.

Chỉ có 3 mặt hàng giá xuất khẩu tăng nhẹ là cà phê, chè, sắn và sản phẩm từ sắn, còn lại đều có giá xuất khẩu giảm, trong đó giảm mạnh ở giá cao su (-16,8%), tiếp đến là hạt điều (- 6,1%), hạt tiêu (-3,7%), gạo (-2,7). Tuy nhiên, giá cả cà phê, cao su và hồ tiêu cũng đang rất bấp bênh và bị ép giá.

(Nam Phương)