Bắc Ninh: 6 tháng đầu năm, tổng thu NS đạt 53,3% dự toán

Thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.456,4 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán năm, tăng 3,6% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 64,9% dự toán năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ, thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, đạt 75,5% dự toán năm, tăng 2,8%.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) ước tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2014 (giá so sánh 2010), đạt 43,3% kế hoạch năm. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 5,1%; công nghiệp và xây dựng chiếm 72,2%; dịch vụ chiếm 22,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước 287.706,6 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 20.085 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ, đạt 51,4% KH năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá  ước 11.312,2 triệu USD, đạt 43,5% KH năm.

Trước dự báo tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, trong 6 tháng cuối năm 2014, tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2015, phấn đấu GRDP tăng 8,8%. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, nhất là công nghiệp chế tạo để gắn kết doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh...

(T.H)