Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 125 dự án FDI

Trong 9 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 125 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 176,11 triệu USD.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Tinh riêng tháng 9, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,77 triệu USD; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh vốn cho 09 dự án với tổng vốn điều chỉnh là 108,7 triệu USD.
 
Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 766 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 11.312 triệu USD.
 
(T.H)