Bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tháng 2 tăng 10,2% so cùng kỳ

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tính đạt 234,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tính chung hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 474,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 6,2%.

Việc tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 thấp hơn tháng trước cũng là lẽ đương nhiên bởi tháng 1 là tháng có nhiều ngày lễ lớn như Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng của khu vực kinh tế nhà nước đạt 44,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng mức và tăng 6,6%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 412,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 87%, tăng 11,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,6%, tăng 31,8%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng, kinh doanh thương nghiệp đạt 361,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 9,6%; khách sạn nhà hàng đạt 58,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% và tăng 16,9%; dịch vụ đạt 50,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,7% và tăng 20,6%; du lịch đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và tăng 12,1%.

(HTH)