Bình Dương: Chỉ số tiêu dùng tháng 10/2015 giảm 0,06%

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, chỉ số tiêu dùng tháng 10/2015 của tỉnh tăng 0,38% so với cùng kỳ và giảm 0,06% so với tháng trước. Tháng 10/2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 11.242,6 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 10.915,1 tỷ đồng, tăng 0,7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 327,5 tỷ đồng, tăng 0,6%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 98.618,7 tỷ đồng, tăng 24,4% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 95.375,3 tỷ đồng, tăng 24,2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 3.243,4 tỷ đồng, tăng 30,1%.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được các ngành chức năng chú trọng tăng cường, trong tháng lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát độc lập 88 vụ, phát hiện 49 vụ vi phạm (chiếm 55,7%), với tổng số tiền phạt 134,8 triệu đồng, hàng hóa tịch thu ước tính 315,1 triệu đồng. Trong đó, hành vi vi phạm chiếm tỷ lệ cao là vi phạm về gian lận thương mại, an toàn thực phẩm (ATTP), đăng ký kinh doanh 23 vụ (chiếm 46,9%); vi phạm về hàng cấm, hàng lậu 22 vụ (chiếm 44,9%)... Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 300 vụ, phát hiện 37 vụ vi phạm.

Nhìn chung, hoạt động thương mại nội địa 10 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh ổn định, hàng hóa phục vụ dồi dào, phong phú về mẫu mã, chủng loại, hàng nội địa chiếm ưu thế trên thị trường. Giá cả các nhóm hàng cơ bản ổn định, các doanh nghiệp cũng tăng cường thực hiện khuyến mại góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ của tỉnh.

(NQ)