Bình Dương xuất siêu trên 4 tỷ USD

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, năm 2014, kim ngạch xuất khẩu tỉnh ước thực hiện 17.741,9 triệu USD, tăng 17,5% so cùng kỳ, đạt 100,8% so với kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 13.732,7 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Như vậy, Bình Dương tiếp tục xuất siêu trên 4 tỷ USD, trong đó khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài xuất siêu chiếm 97%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bước vào thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2014 trong tình hình kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, do triển khai thực hiện tốt các giải pháp, chính sách của Chính phủ đề ra về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Bình Dương đã từng bước tháo gỡ khó khăn và giữ vững sự ổn định, phát triển chung của nền kinh tế. 

Bình Dương cũng đã triển khai gói hỗ trợ tín dụng 1.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp bị thiệt hại được vay vốn khắc phục sự cố trong đợt biểu tình tự phát đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp an tâm sản xuất, thu hút các dự án đầu tư mới. Các doanh nghiệp tại địa phương nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường mới, lượng đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ (từ 10-15%).

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm 2014 ước thực hiện 17.741,9 triệu USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 3.123,3 triệu USD, tăng 17,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 14.618,6 triệu USD, tăng 17,4%. Khu vực FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh.

Có 17/19 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó có 12 nhóm hàng có kim ngạch tăng trên 10%, tập trung một số mặt hàng chính như: Sản phẩm gỗ đạt 2.033 triệu USD, tăng 10,7% so cùng kỳ; hàng dệt may đạt 2.030 triệu USD, tăng 18,1%; hàng giày da đạt 1.468 triệu USD, tăng 21,5%; gốm sứ đạt 110,2 triệu USD, tăng 3,4%… Riêng mặt hàng mủ cao su kim ngạch xuất khẩu năm 2014 ước đạt 101.630,8 tấn, giảm 40,1% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu thực hiện 13.732,7 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,2%. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu sản xuất và máy móc thiết bị, phụ tùng.

(Thanh Huyền)