Bộ KH&ĐT trực tiếp tính "GDP địa phương"

Từ năm 2017, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ trực tiếp biên soạn và công bố số liệu GDP địa phương (GRDP) trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đây là nội dung trong  Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc giao Bộ KH&ĐT trực tiếp biên soạn và công bố GRDP sẽ tránh được tình trạng tổng cộng tổng sản phẩm trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chênh lệch tới hơn 1,7 lần so với số liệu tổng sản phẩm trong cả nước (GDP).

Theo đề án này, năm 2015, các địa phương tiếp tục tính toán, công bố và sử dụng số liệu GRDP theo quy trình hiện hành để đảm bảo tính thống nhất với các năm trước. Từ năm 2016, Bộ KH&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biên soạn và công bố số liệu GRDP.

Bắt đầu từ năm 2017 trở đi, Bộ KH&ĐT sẽ biên soạn và công bố số liệu GRDP; các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thu thập thông tin đầu vào trên địa bàn báo cáo Tổng cục Thống kê.

Cũng theo đề án, quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) sẽ đổi mới liên quan đến nhiều nội dung, từ việc chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong thu thập, công bố và phổ biến thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê và các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu GRDP tới việc áp dụng thống nhất phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của người làm công tác thống kê.

(Thúy Ngà)