Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê tăng cường triển khai Luật Thống kê

(eFinance Online) - Ngày 14/12/2016, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội nghị "Tập huấn tăng cường triển khai Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thống kê tại Bộ Tài chính". 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị.Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị do ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê tại Bộ Tài chính - đây là những đơn vị trực tiếp tham gia sản xuất, cung cấp số liệu thống kê đáp ứng các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Về phía Tổng cục Thống kê, tham gia giới thiệu, trao đổi tại Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục của Tổng cục Thống kê gồm: ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và công nghệ thông tin; ông Nguyễn Hữu Thỏa - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê; ông Hà Quang Tuyến - Vụ trưởng Vụ hệ thống Tài khoản quốc gia; bà Phạm Thị Quỳnh Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và dịch vụ.

Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê tăng cường triển khai Luật Thống kê ảnh 1 Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết: "Mục đích của Hội nghị này nhằm giới thiệu rõ hơn các nội dung chủ yếu của Luật thống kê cũng như các văn bản dưới Luật có liên quan đối với các đối tượng áp dụng Luật  là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, bản thân các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thống kê tại Bộ Tài chính. Qua Hội nghị này các chuyên gia của Tổng cục Thống kê cũng trao đổi, thảo luận về các nghiệp vụ, phương pháp thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia (09 chỉ tiêu) mà Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện và các chỉ tiêu phối hợp thực hiện (05 chỉ tiêu) theo quy định tại Nghị định số 97/2016/NĐ-CP. Đặc biệt là những điểm vướng mà Bộ Tài chính chưa thể thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 97/2016/NĐ-CP như Thu và cơ cấu thu NSNN phân tổ theo ngành kinh tế; Giá trị xuất khẩu hàng hóa phân tổ theo ngành kinh tế, hàng tái xuất…để từ đó đề xuất phương án thực hiện sao cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi và có những giải pháp giải quyết kịp thời tạo điều kiện để Luật Thống kê thực sự đi vào cuộc sống".

Tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê đã trình bày những nét mới của Luật Thống kê năm 2015. Đồng thời, Hội nghị cũng được ông Nguyễn Hữu Thỏa - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê phổ biến nội dung Nghị định số 95/2016/NĐ-CP. Sau đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các nghiệp vụ, phương pháp thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia mà Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện theo Nghị định số 97/2016/NĐ-CP.

Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê tăng cường triển khai Luật Thống kê ảnh 2 Ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT.
Được biết, trong thời gian qua, việc thực hiện Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính hết sức quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tại Bộ.

Trong quá trình xây dựng Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê,  Bộ Tài chính đã cử các chuyên gia tham gia Ban soạn thảo Luật Thống kê, Ban soạn thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Thống kê và có nhiều văn bản chính thức có chất lượng chuyên môn sâu góp ý kiến tham gia Luật về Dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thống kê.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện phổ biến Luật Thống kê theo quy định. Tại Trung ương, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện phổ biến Luật Thống kê cho cán bộ của Bộ Tài chính theo đúng quy định phổ biến pháp luật. Tại địa phương, Bộ Tài chính đã tổ chức tập huấn Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê cho các Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê của 63 Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương vào tháng 9/2016 tại Nha Trang do chuyên gia của Tổng cục Thống kê thực hiện.

Hiện nay, Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê tại Bộ Tài chính. Ngày 09/12/2016, bản Kế hoạch này đã được Cục Tin học và Thống kê tài chính trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt.

(T.N)