Cả nước có 313.000 doanh nghiệp đang hoạt động

Đó là số liệu kết quả sơ bộ từ cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trên toàn quốc (được tiến hành 5 năm một lần) do Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) thực hiện.

Cả nước có 313.000 doanh nghiệp đang hoạt động

Cụ thể, tính đến 1/1/2012 cả nước có gần 342.000 doanh nghiệp đang tồn tại, tăng 216.500 doanh nghiệp và gấp 2,7 lần so với năm 2007, trong đó có 313.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khối doanh nghiệp đã thu hút 10,9 triệu lao động, trong đó có 10,77 triệu lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 65% so với năm 2007.

Theo đại diện Tổng cục thống kê, mặc dù những số liệu điều tra về doanh nghiệp không hoàn toàn chính xác, vì có những trường hợp không hợp tác với cơ quan đến điều tra, song nhìn chung, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn cao hơn so với số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Cụ thể, tính đến 31/12/2012, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động là 54.261 doanh nghiệp (cao hơn số doanh nghiệp giải thể năm 2011 là 53.922 doanh nghiệp). Cũng trong năm 2012, có 69.874 doanh nghiệp được thành lập mới. 

Về mật độ phân bố doanh nghiệp, vùng đồng bằng sông Hồng vẫn là nơi tập trung đông nhất số đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp; tiếp đến là vùng Đông Nam bộ. Khu vực có mật độ kinh tế, hành chính sự nghiệp thấp hơn cả là vùng Tây Nguyên, vùng trung du và miền núi phía Bắc. Như vậy, cùng với sự phát triển chung, những vùng khó khăn nhất cả nước đang bị bỏ lại so với những khu vực đồng bằng phía Đông đất nước.

(NP)