Cả nước đang xuất siêu 1,6 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 5 tháng đầu năm, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 5,3 tỷ, xuất siêu vẫn hoàn toàn thuộc về khu vực FDI.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất siêu 1,6 tỷ USD, bằng 2,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu khá cao với 6,9 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại trong tháng đảo chiều với xuất siêu 811 triệu USD (Ước tính nhập siêu 400 triệu USD).  Lý do là kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 4/2014 đạt 13,1 tỷ USD, cao hơn 871 triệu USD so với số ước tính (trong đó điện thoại các loại và linh kiện cao hơn 410 triệu USD do Samsung Thái Nguyên có sản phẩm xuất khẩu trong 10 ngày cuối tháng 4; dầu thô cao hơn 222 triệu USD; giầy dép cao hơn 126 triệu USD.)  Còn kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 4/2014 đạt 12,3 tỷ USD, thấp hơn 340 triệu USD so với số ước tính (trong đó hàng điện tử máy tính và linh kiện thấp hơn 236 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện thấp hơn 146 triệu USD.) Như vậy, 4 tháng đầu năm nay, xuất siêu 2 tỷ USD, tháng 5 ước tính nhập siêu 400 triệu USD.

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước tính đạt 12 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng trước, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước với một số mặt hàng đạt kim ngạch tăng cao: Dầu thô tăng 23%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 15,9%; cà phê tăng 47,1%. Tính chung 5 tháng đầu  năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 19 tỷ USD, tăng 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,5 tỷ USD, tăng 17,1%.

Trong 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực đạt mức tăng cao: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 10,6 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt, may đạt 7,4 tỷ USD, tăng 17%; giày dép đạt 3,8 tỷ USD, tăng 17,8%; thủy sản đạt 2,9 tỷ USD, tăng 28,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,7 tỷ USD, tăng 12,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2,4 tỷ USD, tăng 11%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 17,5%; cà phê đạt 2 tỷ USD, tăng 31,3%; túi xách, ví, vali, mũ, ô dù đạt 1 tỷ USD, tăng 40,7%.

Về thị trường xuất khẩu, ước tính đến hết tháng 5, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu với 10,8 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2013; tiếp đến là EU với 10,7 tỷ USD, tăng 14%; ASEAN đạt 7,5 tỷ USD, giảm 0,9%; Trung Quốc đạt 6,1 tỷ USD, tăng 23,7%; Nhật Bản đạt 5,9 tỷ USD, tăng 12,6%; Hàn Quốc đạt 3,5 tỷ USD, tăng 34,6%.

Cũng theo cơ quan thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5 ước tính đạt 12,4 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước với một số mặt hàng đạt giá trị tăng cao: Gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 109%; thủy sản tăng 74%; than đá tăng 112%... 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 56,8 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 24,3 tỷ USD, tăng 7,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32,5 tỷ USD, tăng 11,4%.

Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng tăng có sự đóng góp của một số mặt hàng thuộc nhóm hàng phục vụ gia công lắp ráp hàng xuất khẩu và nhóm hàng nguyên, nhiên liệu dùng cho sản xuất: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 8,6 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; vải đạt 3,7 tỷ USD, tăng 14%...

Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc dẫn đầu với 16,1 tỷ USD, tăng 14,5% và là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam với mức nhập siêu 5 tháng ước tính đạt 9,9 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; ASEAN đạt 9,2 tỷ USD, tăng 3,5%; Hàn Quốc đạt 8,9 tỷ USD, tăng 7,8%; Nhật Bản đạt 4,7 tỷ USD, tăng 3,3%; EU đạt 3,4 tỷ USD, giảm 13,9%; Hoa Kỳ đạt 2,7 tỷ USD, tăng 18,6%.

(T.Hương)