Cần cân bằng cán cân thanh toán với Trung Quốc

Theo Tổng cục Thống kê,  xuất siêu 10 tháng đạt 1,87 tỷ USD. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 13,82 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 11,95 tỷ USD.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Xuất sang Hoa Kỳ, EU...

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 ước tính đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 8,9 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực kinh tế trong nước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 8,2% với kim ngạch một số mặt hàng chiếm tỷ trọng cao có mức tăng khá: Hàng dệt may tăng 8,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 22,2%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 8,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 tăng 5,5%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 2,5%, trong đó kim ngạch một số mặt hàng tăng cao: Hàng dệt, may tăng 21,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 15,5%; giày dép tăng 11%; cà phê tăng 72,9% về lượng và tăng 85,9% về giá trị; hạt điều tăng 21,1% và tăng 36,5%; gạo tăng 11,5% và tăng 18,4%.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 123,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 40,6 tỷ USD, tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 82,5 tỷ USD, tăng 13,6%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng khá cao: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 19,2 tỷ USD, tăng 6,9%; hàng dệt may đạt 17,6 tỷ USD, tăng 19,3%; giày dép đạt 8,2 tỷ USD, tăng 23,1%; thủy sản đạt 6,5 tỷ USD, tăng 20,6%...Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng năm nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 23,4 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp theo là EU đạt 22,6 tỷ USD, tăng 12,8%; ASEAN đạt 15,5 tỷ USD, tăng 0,5%; Trung Quốc đạt 12,5 tỷ USD, tăng 16,2%...

Nhập từ Trung Quốc tăng

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2014 đạt 13,6 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỷ USD, tăng 1,2%; khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 tỷ USD, tăng 5,5% với kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng cao: Xăng dầu tăng 54,7%; khí đốt hóa lỏng tăng 45,9%... So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 8,8%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,1%; khu vực kinh tế trong nước tăng 4,5%.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 121,2 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 68,7 tỷ USD, tăng 10,7%; khu vực kinh tế trong nước đạt 52,5 tỷ USD, tăng 12%.

Trong 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 18,3 tỷ USD, tăng 20,4%; vải đạt 7,7 tỷ USD, tăng 13,4%...

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 35,6 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013, nhập siêu từ Trung Quốc ước tính đạt 23,1 tỷ USD, tăng 17,6%. Tiếp theo là ASEAN đạt 19 tỷ USD, tăng 6,6%; Hàn Quốc đạt 17,1 tỷ USD, tăng 2,7%; Nhật Bản đạt 10,3 tỷ USD, tăng 7,9%; EU đạt 7,5 tỷ USD, giảm 3,3%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, mặc dù 10 tháng qua vẫn xuất siêu nhưng hoàn toàn thuộc vào khu vực FDI và chủ yếu dựa trên hàng hóa gia công lắp ráp từ nguyên liệu nhập khẩu. Thực trạng này cho thấy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa mang lại giá trị gia tăng chưa cao và thiếu bền vững. Để giảm nhập siêu từ Trung Quốc, cần cân bằng lại cán cân thanh toán bằng cách đẩy mạnh phần xuất khẩu Việt Nam sang thị trường này cao hơn nữa, giữ nguyên phần nhập khẩu để ổn định sản xuất trong nước.

(T.Hương)