Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 500 triệu USD

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 5/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 38,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 4/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 4/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,5% so với tháng 4/2018).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Với kết quả ước tính trên, trong 05 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 182,8 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 93,1 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu ước tính 89,7 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 ước tính thâm hụt 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 5/2018

Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3,4 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 19,48 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.      

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 2,4 tỷ USD, tăng 11,6% so với tháng trước. 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,9 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 2,15 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,68 tỷ USD, tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1,4 tỷ  USD, tăng 11,2% so với tháng trước, trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 700  triệu USD, tăng 1% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,34 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 

Hàng thủy sản: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 700 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 276 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,6 tỷ USD giảm 12%  so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 237 triệu USD, tăng 85% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 886 triệu USD, giảm 23,3% về  so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 5/2018

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3 tỷ USD, tăng 10,1% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 16,14 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3 tỷ USD, tăng 22,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13 tỷ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 900 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,18 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1,3 tỷ USD, tăng 18,3% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 13% so với 5 tháng/2017.

Sắt thép các loại: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1 tỷ USD, tăng 18,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4,03 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 802 triệu USD, tăng 26,9% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 735 triệu USD, tăng 16,5% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,43 tỷ USD tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 594 triệu USD, tăng 17,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,75 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 600 triệu USD, tăng 20,7% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,34 tỷ USD, tăng 3,7% so với 5 tháng/2017.

Hóa chất: Trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 450 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2 tỷ USD, tăng 22,9% so với 5 tháng/2017. 

PV