Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa quý I tăng 0,54%

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý I năm nay tăng 0,54% so với quý trước và tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nếu tính theo tiền đồng Việt Nam, chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa quý I năm nay tăng 0,54% so với quý trước và tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa giảm 0,15% so với quý trước và giảm 1,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 0,03% và giảm 3,17%.

Trong đó chỉ số giá của một số mặt hàng tăng/giảm tương ứng như sau: Rau quả tăng 3,95% và tăng 14,21%; sản phẩm từ hóa chất tăng 3,54% và giảm 2,67%; gạo tăng 3,48% và giảm 3,13%; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 3,41% và giảm 4,83%; hạt tiêu tăng 3,21% và tăng 2,82%; giấy và sản phẩm từ giấy tăng 3,21% và tăng 1,61%. Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá quý I giảm 0,15% so với quý trước và giảm 2,68% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá của một số mặt hàng tăng/giảm tương ứng như sau: Nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 6,07% và giảm 9,35%; xơ, sợi dệt giảm 1,91% và giảm 1,46%; lúa mỳ giảm 1,79% và giảm 9,98%; thức ăn gia súc nguyên liệu giảm 0,97% và giảm 4,93%; nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 0,69% và tăng 0,35%; hóa chất giảm 0,64% và giảm 7,29%.

(HTH)