Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 6,9%

Theo Tổng cục Thống kê công bố ngày 27/10, trong 10 tháng năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013, cao hơn mức tăng 5,6% của cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là chủ đạo

Trong mức tăng chung 10 tháng của toàn ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,4%, cao hơn mức tăng 7,0% của 10 tháng năm 2013, đóng góp 5,9 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%, cao hơn nhiều so với mức tăng 8,6% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai thác tăng 0,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong các ngành công nghiệp, chỉ số sản xuất tháng Mười của ngành khai khoáng giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2013; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,8%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 8,2%.

Trong các ngành sản xuất, một số ngành có chỉ số sản xuất 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 33,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 21,3%..

Trong các sản phẩm công nghiệp, một số sản phẩm đạt mức tăng cao trong 10 tháng: Điện thoại di động tăng 54,6% so với cùng kỳ năm trước; ô tô tăng 28,5%; sữa tươi tăng 21,6%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng so với cùng kỳ năm trước của Long An tăng 12%; Hải Phòng tăng 11,8%; Đà Nẵng tăng 11,1%; Hải Dương tăng 9,9%; Bình Dương tăng 8,4%; Đồng Nai tăng 7,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,7%...Bắc Ninh giảm 6,8%, do Công ty Samsung đầu tư thêm nhà máy tại Thái Nguyên nên có sự điều tiết về nguồn lực và sản lượng sản phẩm giữa 02 cơ sở trên. Riêng trong thang 10, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Mười ước tính tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu thụ tăng

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 năm nay tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số tiêu thụ ngành này tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2013. Các ngành có chỉ số tiêu thụ 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2013: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 33,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 23,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 17,0%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 13,8%.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất trang phục tăng 7,9%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 7,3%; sản xuất thuốc lá giảm 8,8%. 

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/10/2014 tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng thời điểm năm 2013. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm hoặc tăng thấp hơn mức tăng chung: Sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 26,5%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 15,2%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 11,5%; sản xuất thiết bị điện giảm 10,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 7,7%; sản xuất đồ uống giảm 5,3%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hóa chất tăng 5,0%; sản xuất xe có động cơ tăng 6,9%. Tính chung, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 9 tháng là 75,9%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 156,5%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 119,8%; sản xuất, chế biến thực phẩm 97,8%; sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (Trừ máy móc thiêt bị) có cùng tỷ lệ 88,7%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/10/2014 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng thời điểm năm trước.

(HTH)