Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III/2015

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) vừa tổ chức Hội thảo Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III/2015. Tại Hội thảo, Nhóm nghiên cứu của CIEM đã dự báo, tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2015 ước đạt 6,83%.

Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III/2015

Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Anh Dương - Phó Trưởng ban Kinh tế vĩ mô thay mặt Nhóm nghiên cứu cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn thể hiện mức tăng trưởng phục hồi rõ nét. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp 7,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 8,1%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp xây dựng vẫn đóng góp chính vào tăng trưởng và đạt tốc độ tăng nhanh. Giá trị gia tăng của khu vực này tăng 9,6% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn đáng kể so với các khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản, và dịch vụ. Lạm phát ổn định ở mức độ thấp nhưng kỳ vọng lạm phát chưa giảm do rủi ro tăng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, lãi suất, tỷ giá… Đầu tư/ GDP tiếp tục tăng, đặc biệt là đầu tư của tư nhân và đầu tư nước ngoài. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài được coi là điểm sáng với vốn thực hiện tăng 3,4 tỷ USD trong quý III. Vốn đăng ký tăng tập trung ở một số dự án lớn.

Tuy nhiên mức độ liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước còn kém, lợi ích thu được chưa tương xứng với kỳ vọng. Bên cạnh đó, ông Dương cũng chỉ ra nhiều điểm tối trong bức tranh chung của nền kinh tế như: Tình hình tín dụng tăng chậm lại so với hai quý đầu năm; thâm hụt thương mại quý III là 0,9 tỷ USD, tính chung 9 tháng là 4,03 tỷ USD; tình hình xuất khẩu cũng tăng trưởng chậm trong quý III mặc dù lượng hàng xuất khẩu tăng. Một số tồn tại của kinh tế hiện nay đó là: Chưa quyết liệt trong tiết kiệm chi NSNN và đầu tư; chưa có kế hoạch trả nợ; chưa quan tâm đến tác động đối với khu vực tư nhân, trong khi vẫn còn nhiều chèn lấn đến khu vực này.

CIEM đã đưa ra một số khuyến nghị, trong đó, tập trung vào cải cách nền tảng kinh tế vĩ mô. Cụ thể, tạo thuận lợi hóa cho môi trường kinh doanh và cải thiện năng lực cạnh tranh; hướng dẫn các luật doanh nghiệp, đầu tư; theo dõi, rà soát diễn biến hành vi cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, đối với chính sách tiền tệ, cần ưu tiên cao nhất cho tái cơ cấu ngân hàng thương mại, tập trung xử lý nợ xấu...

(PV)