Công bố thông tin thống kê hải quan theo lịch: Đảm bảo công khai, minh bạch

Tổng cục Hải quan cho hay, từ tháng 03/2013, sẽ thực hiện công bố các thông tin thống kê theo Lịch công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2013. Lịch công bố thông tin nói trên được xây dựng trước hàng năm và thông báo công khai, rộng rãi tới các tổ chức và cá nhân sử dụng trên trang, Cổng thông tin điện tử của cơ quan hải quan. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo quy định, Lịch công bố thông tin thống kê của năm tiếp theo sẽ  được thông báo chậm nhất là vào ngày 15/12 của năm hiện hành. Vì năm 2013 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nên việc công bố thông tin sẽ thực hiện theo lịch bắt đầu từ tháng 3/2013.

Theo Tổng cục Hải quan, việc thực hiện công bố thông tin thống kê theo Lịch công bố thông tin thống kê nhằm đảm bảo: Tính công khai, minh bạch, chính xác về thời điểm, cách thức công bố thông tin thống kê; Quyền bình đẳng tiếp cận thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân đối với các thông tin tổng hợp; và đưa thông tin thống kê nhanh chóng đến người sử dụng.

Nội dung của Lịch công bố thông tin thống kê bao gồm: Tên sản phẩm thống kê, định dạng sản phẩm, chu kỳ biên soạn, ngày tháng năm cụ thể sẽ công bố, trạng thái của thông tin công bố, hình thức công bố, cơ quan chịu trách nhiệm công bố và các ghi chú. Trong trường hợp không thực hiện công bố thông tin theo Lịch công bố, cơ quan hải quan sẽ có thông báo công khai trên trang, cổng thông tin điện tử về việc hoãn công bố thông tin. Nội dung của thông báo phải nêu rõ lý do và thời gian công bố tiếp theo đối với các thông tin bị hoãn.

Trạng thái của thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được nêu rõ trong lịch công bố thông tin thống kê để giúp các tổ chức, cá nhân có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất về thông tin thống kê công bố. Trạng thái của thông tin thống kê  bao gồm: thông tin ước tính (UT), thông tin sơ bộ (SB), thông tin điều chỉnh (ĐC) và thông tin chính thức (CT). Trạng thái của thông tin thống kê cũng sẽ được thể hiện rõ trên các mẫu biểu báo cáo thống kê, phân tích tình hình xuất khẩu, nhập khẩu và cả trên tên tệp văn bản trong trường hợp thông tin công bố dưới dạng file điện tử.

Sau 6 tháng đầu năm thực hiện lịch công bố thông tin, cơ quan hải quan sẽ tiến hành rà soát tiến độ thực hiện. Trong trường hợp có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tin trên Cổng thông tin điện tử của ngành Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn.

>> Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2013 (định dạng PDF) do Tổng cục Hải quan công bố.

(Trung Kiên)