Đã có 60 dự án chuyển sang nhà ở xã hội

Đó là số liệu thống kê được Bộ Xây dựng cho biết khi nói về kế hoạch triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp tại các đô thị hiện nay. Cụ thể, tính đến 2014 cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 98 dự án nhà ở xã hội và tiếp tục triển khai 129 dự án với quy mô xây dựng khoảng 55.000 căn hộ.

Đã có 60 dự án chuyển sang nhà ở xã hội

Với 98 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng có 35 dự án dành cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 18.950 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.027 tỉ đồng; 63 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân với quy mô xây dựng 17.430 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỉ đồng

Trong khi 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp với quy mô xây dựng khoảng 27.000 căn, tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỉ đồng, đang được đầu tư xây dựng. Riêng Hà Nội đang triển khai 14 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 11.900 căn. TPHCM triển khai 9 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 7.200 căn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tính đến hết 31/3/2014, cả nước đã có 60 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 38.897 căn hộ...

(Nam Phương)