Đến hết ngày 15/3/2013: Cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 701 triệu USD

Tổng cục Hải quan cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 (từ 01/3 đến 15/3) đạt 11,62 tỷ USD, tăng 26,5% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 3/2013 nhập siêu 139 triệu USD, giảm mạnh so với mức nhập siêu 656 triệu của kỳ 2 tháng 2/2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2013 lên 48,3 tỷ USD, tăng mạnh 20,4% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó, xuất khẩu đạt 24,5 tỷ USD, tăng 23% và nhập khẩu là gần 23,8 tỷ USD, tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính đến hết ngày 15/3/2013 thặng dư 701 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước, Việt Nam nhập siêu 261 triệu USD.

Trong nửa đầu tháng 3/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng 1,48 tỷ USD về số tuyệt đối với hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu chính đều tăng so với nửa cuối tháng 02/2013. Điển hình là một số nhóm hàng sau đây: đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 344 triệu USD; hàng dệt may tăng 263 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 161 triệu USD; dầu thô tăng 126 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 78 triệu USD;…

So với cùng kỳ năm 2012, kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng lên 4,57 tỷ USD về số tuyệt đối, trong đó, đóng góp nhiều nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện với mức tăng gần 1,62 tỷ USD, chiếm 35% mức tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 3,18 tỷ USD, tăng 20,8% so với 15 ngày cuối tháng 02/2013, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2013 lên 14,14 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 57,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2013 đạt gần 5,88 tỷ USD, tăng 19,5% so với 15 ngày cuối tháng 02/2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 3/2013 tăng 958 triệu USD so với nửa cuối tháng 02/2013. Trong đó, đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 226 triệu USD, xăng dầu các loại tăng 132 triệu USD, thức ăn gia súc và nguyên liệu 101 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng 90 triệu USD;… Bên cạnh đó, nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện lại giảm 118 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng 3,61 tỷ USD, trong đó nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,1 tỷ USD, chiếm 30,6% mức tăng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

(T.Kiên - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)