Điện và điện tử phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu gần 5 tỉ USD vào năm 2010

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu điện - điện tử năm 2008 đạt gần 3 tỉ USD, tăng 26,1% so với năm 2007, và năm 2009 đạt 3,9 tỉ USD, tăng 27,6% so với năm 2008. Tới năm 2010, ngành điện và điện tử phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu gần 5 tỉ USD.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm điện - điện tử cần chủ động hội nhập. Ảnh minh họaCác doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm điện - điện tử cần chủ động hội nhập. Ảnh minh họa

Đó có thể coi là những thành công bước đầu của mặt hàng điện - điện tử Việt Nam.  Tuy nhiên, xét về lâu dài, với Hiệp định hài hoà tiêu chuẩn nhằm loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại, thúc đẩy hoạt động thương mại của ASEAN, tiến tới một thị trường chung có hiệu lực vào năm 2011, thì đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nếu không có những động thái chuẩn bị ngay từ bây giờ để chủ động hội nhập.

Trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, hiện nay Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đang tiến hành soát xét, sửa đổi bổ sung 5.000 tiêu chuẩn TCVN, khoảng 6.000 tiêu chuẩn hiện hành cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế theo Nghị định 127/2007 của Chính phủ quy định về thi hành Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật. Việc rà soát sẽ kết thúc vào năm 2008 và hạn đến 31/12/2010 sẽ chuyển đổi toàn bộ hệ thống TCVN sang Tiêu chuẩn quốc gia. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 1.700 tiêu chuẩn quốc gia đã hài hoà, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)