DN phá sản, IIP vẫn tăng?

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trước con số này, dư luận đang đặt ra câu hỏi về mức tăng trưởng công nghiệp như thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động tiếp tục duy trì ở mức cao, số doanh nghiệp còn hoạt động cũng phải thu hẹp sản xuất.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trước vấn đề này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức khẳng định: Nếu doanh nghiệp phá sản, giải thể, thu hẹp sản xuất mà không nằm trong số doanh nghiệp chủ chốt của nền kinh tế thì dù có mất đi thì IIP vẫn tăng. Căn cứ vào số doanh nghiệp đang phục hồi và mới thành lập tăng lên, cùng với đó là vốn đầu tư nước ngoài đang được đổ vào các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo... có thể thấy điểm sáng trong tình hình sản xuất công nghiệp thời gian tới: IIP đang đi vào giai đoạn phục hồi.

Cụ thể, theo ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết: Con số 5,2% là mức tăng khá tốt trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, thể hiện nỗ lực lớn của Chính phủ, các cấp, ngành và doanh nghiệp. Trong mức tăng chung 5,2% của toàn ngành 6 tháng đầu năm, ngành khai khoáng đóng góp 0,4 điểm phần trăm; ngành chế biến, chế tạo đóng góp 4,1 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện đóng góp 0,6 điểm phần trăm và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp khai khoáng 6 tháng tăng 1,9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,2% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sản lượng lượng than và dầu thô giảm. Đáng chú ý, chỉ số IIP ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng tăng 5,7%. Đây là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn ngành công nghiệp, tuy chưa đạt mức tăng như cùng kỳ năm trước nhưng mức tăng trong quý II vẫn cao hơn 2,3 điểm phần trăm so ới mức tăng quý I.

Cũng trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao là sản xuất da tăng 16,8%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 14,6%...Đáng chú ý, mức tăng sản lượng 6 tháng đầu năm của một số sản phẩm đóng góp nhiều trong công nghiệp chế biến, chế tạo như thủy hải sản chế biến tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2012; đường kính tăng 13,9%; thép cán tăng 22,3%...

Cũng theo đại diện Tổng cục Thống kê, thời gian gần đây, doanh nghiệp chủ yếu tập trung bán rẻ để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho để giảm lỗ, trả lãi ngân hàng, chuyển đổi mặt hàng kinh doanh nên chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng đầu năm tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tiêu thụ đã tăng nhưng chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/6/2013 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tăng 9,7%. Trong đó, một số ngành có chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho tương đối tốt là sản xuất da và các sản phẩm có liên quan với các chỉ số tương ứng là 116,8%, 129% và 74,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy với các chỉ số lần lượt là 114,7%, 105,2% và 102,4%... Bên cạnh đó, cũng có ngành có chỉ số tiêu thụ và tồn kho chưa an toàn, cao nhất là sản xuất hóa chất, sản xuất thiết bị điện, sản xuất thuốc lá và sản xuất kim loại…

Chỉ số sử dụng lao động tháng 6 của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sử dụng lao động tháng 6/2013 tăng 2,8%, trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,1%; khu vực danh nghiệp ngoài nhà nước giảm 1,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,6%. Cùng với đó, chỉ số sử dụng lao động tháng 6 trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,3%...

(T.Hương)