Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 5,4 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong tháng 6 ước đạt 11,4 tỉ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 11,6 tỉ USD. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 125,5 tỉ USD.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 62 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ 2012. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 20,9 tỷ USD, tăng 2,2%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 41,1 tỷ USD, chiếm 66,3% tổng kim ngạch. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước tính đạt 64,8 tỷ USD, tăng 21,2%.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng tương ứng của cả nước như điện tử, máy tính và linh kiện (tăng 39,3%); điện thoại các loại và linh kiện (tăng 97%); giày dép (tăng 16,4%); hàng dệt may (tăng 16,8%).Mức tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của khu vực này đóng góp 15,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung, trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước chỉ đóng góp 0,8 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước là: Dầu thô giảm 2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 1,1%; xăng dầu giảm 38,3%.
Riêng các mặt hàng nông sản và thủy sản, chỉ có hạt tiêu và rau quả đạt kim ngạch xuất khẩu tăng cao, các sản phẩm khác đều tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, và kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước tính đạt 63,4 tỉ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ 2012. Trong đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng của khu vực kinh tế trong nước đạt 27,7 tỷ USD, tăng 6,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 35,7 tỷ USD, tăng 27,8%.
 
Cũng như xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng tương ứng của cả nước như: Điện thoại các loại và linh kiện; điện tử máy tính và linh kiện; vải các loại; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép. Nếu loại trừ yếu tố giá thì kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng năm nay đạt 65,1 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó, hàng điện tử, máy tính và linh kiện tăng 52,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 8,5%; vải tăng 19,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 87,6%; sắt thép tăng 14,4%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép tăng 22,4%... Riêng nhập khẩu xăng dầu giảm cả về lượng và kim ngạch với con số lần lượt là 22,1% và 25,5%.
 
Tính chung, nhập siêu tháng 6/2013 ước tính đạt 200 triệu USD, bằng 1,8% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhập siêu 6 tháng đầu năm của cả nước ước tính 1,4 tỷ USD, bằng 2,3% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm đã xuất siêu hơn 5,4 tỷ USD.
 
(T.Hương)