Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 giảm

(eFinance Online) - Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 11 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.918 doanh nghiệp, giảm 3,8% so với tháng 10.
Ngành kinh doanh bất động sản tăng mạnh cả về số doanh nghiệp. Ảnh: T.NNgành kinh doanh bất động sản tăng mạnh cả về số doanh nghiệp. Ảnh: T.N

Tuy nhiên, số vốn đăng ký của các doanh nghiệp này là 87.062 tỷ đồng, tăng 6,8% về số vốn đăng ký so với tháng 10/2016.  Như vậy, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 11 đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 11,1% so với tháng trước.  

Tính chung 11 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 126.243 doanh nghiệp, trong đó: có 101.683 doanh nghiệp thành lập mới và 24.560 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó dẫn đầu là ngành kinh doanh bất động sản tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và vốn đăng ký với mức 95,6% doanh nghiệp và 221,2% số vốn so với cùng kỳ. 

Tiếp theo là doanh nghiệp mở mới trong lĩnh vực thông tin truyền thông, tài chính ngân hàng và bảo hiểm, chế biến chế tạo... Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,8% nhưng số vốn đăng ký tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thống kê, nhìn chung, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng qua đã có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm 2015, có thể thấy bên cạnh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thì các Bộ, ngành cũng như Chính Phủ đã đưa ra những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.  

(T.N)