Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 tăng 9,3% so cùng kỳ

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính đạt 260,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó khu vực kinh tế Nhà nước đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và tăng 17,5%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 222,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 8,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 9,8%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 199,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm hàng ô tô các loại tăng 2,5% và tăng 34,8%; xăng dầu các loại tăng 2% và tăng 5%; phương tiện đi lại khác tăng 0,6% và tăng 13%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 0,5% và tăng 5,3%; vật phẩm văn hóa, giáo dục giảm 4% và tăng 6,5%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Năm đạt 29,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng khá so với tháng trước: Nghệ An tăng 15%, Thanh Hoá tăng 14,5%, Hà Tĩnh tăng 11%, Quảng Bình tăng 10,9%, Đà Nẵng tăng 7,7%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 21,6% tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của cả nước) chỉ tăng 3,2% so với tháng trước; Hà Nội giảm 3,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có mức tăng khá so với tháng trước: Quảng Bình tăng 9,6%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,7%; Quảng Ninh tăng 7%; Đà Nẵng tăng 6,5%; Quảng Nam tăng 6,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,4%.

Doanh thu dịch vụ khác trong tháng ước tính đạt 30 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số tỉnh, thành phố giảm so với tháng trước: Ninh Thuận giảm 0,2%; Nam Định giảm 0,7%; TP. Hồ Chí Minh giảm 1,4%; Quảng Trị giảm 1,8%; Vĩnh Long giảm 2,6%; Lạng Sơn giảm 2,7%; Quảng Nam giảm 3,1%; Hậu Giang giảm 4,4%; Bến Tre giảm 4,5%; An Giang giảm 12,1%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1304,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 8,2%), trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước đạt 144 nghìn tỷ đồng, chiếm 11% tổng số, tăng 9,7%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1117,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 85,7%, tăng 8,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,3%, tăng 9,7%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm ước tính đạt 996,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,4% tổng số và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số nhóm ngành hàng tăng cao: Ô tô các loại tăng 20%; lương thực, thực phẩm tăng 17,9%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 16,3%; hàng may mặc tăng 14,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,2%; phương tiện đi lại khác tăng 11,2%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đạt 145,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2%, tăng 2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8%, giảm 11,8%; doanh dịch vụ khác đạt 151,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% và tăng 10,9%.

(HTH)