FDI vẫn đóng góp lớn cho xuất khẩu cả nước

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến 20/3 cả nước có 252 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,046 tỷ USD, giảm 6% về số dự án và giảm 38,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất trong 3 tháng đầu năm 2014 là 82 lượt dự án với tổng số vốn tăng thêm là 1,287 tỷ USD, giảm 39,3% về số dự án và giảm 60,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung cả vốn đầu tư cấp chứng nhận mới và tăng thêm trong 3 tháng đầu năm tại 3,334 tỷ USD, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, khu vực FDI được coi là vẫn đang hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tiếp tục có đóng góp lớn cho xuất nhập khẩu của cả nước. Trong quý I/2014, xuất khẩu của khu vực này (kể cả dầu thô) ước đạt 22,47 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Nếu không kể dầu thô, con số này là 20,78 tỷ USD, tăng 18,9% và chiếm 62,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (33,35 tỷ USD) của cả nước. Trong khi đó, khu vực này nhập khẩu 18,55 tỷ USD. Tính cả dầu thô, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu 3,92 tỷ USD và nếu không tính dầu thô, con số này là 2,23 tỷ USD.

(HTH)