GDP tăng vượt dự tính đạt 5,98%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25 năm 2012 và 5,42% năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - ông Nguyễn Bích Lâm.Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - ông Nguyễn Bích Lâm.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: GDP quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96%.

Trong mức tăng 5,98% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6%. Trong đó đáng chú ý, Sản lượng lúa năm 2014 ước đạt gần 45 triệu tấn, tăng 955,2 nghìn tấn so với năm trước, chủ yếu do tăng năng suất đạt 57,6 tạ/ha. Nhưng khu vực này có quy mô khu vực này lớn nhất, do đó, đóng góp 0,35 điểm phần trăm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2014 ước tính tăng 7,6% so với năm 2013. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,15% so với năm trước, trong đó điểm sáng là công nghiệp chế biến chế tạo tăng đến 8,45% cao hơn nhiều so với mức tăng một số năm trước. Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung, trong đó lĩnh vực bán buôn, bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn tăng 6,62% so với năm 2013, đóng góp 0,91 điểm phần trăm; hoạt động ngân hàng tài chính tăng 5,88%. Hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 2,85% cao hơn mức tăng 2,17% năm 2013.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 18,12%, khu vực công nghiệp nghiệp và xây dựng chiếm 38,5%; khu vực dịch vụ chiếm 43,38%. Như vậy mức tăng trưởng năm nay cũng như năm ngoái khu vực dịch vụ đóng góp tỷ trọng lớn. Cùng với mức lạm phát kiểm soát tốt, đây là mức tăng khả quan, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp được Chính phủ ban hành. 

Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2014, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,2% so với năm 2013, đóng góp 4,72 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Theo tính toán, tiêu dùng cuối cùng của dân cư tăng 6,12%, cao hơn mức tăng 5,18% của năm trước, tích lủy tài sản tăng 8,9%, đóng góp 2,9 điểm phần trăm.

(T.Hương)