Giá sản phẩm sữa tiếp tục ổn định trong tháng 12/2014

Báo cáo của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 11/2014, giá sữa nguyên liệu trên thế giới tiếp tục giảm so với tháng 10/2014 tại hai thị trường Tây Âu và Châu Úc.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại thị trường Tây Âu, giá sữa bột gầy (FOB) giảm 75 - 400 USD/tấn xuống mức 2.225 - 2.600 USD/tấn; giá sữa bột nguyên kem (FOB) phổ biến ở mức 2.575 - 3.075 USD/tấn, giảm khoảng 225 - 300 USD/tấn.

Tại thị trường Châu Úc, giá sữa bột gầy (FOB) ở mức 2.200 - 2.800  USD/tấn, giảm 175 - 400 USD/tấn; giá sữa nguyên kem ở mức 2.300 - 2.850 USD/tấn, giảm khoảng 100 - 250 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tháng 11/2014 tiếp tục ổn định so với tháng 10/2014. Tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, đến hết tháng 11/2014, đã có 606 dòng sản phẩm sữa của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi được Cục Quản lý giá và các Sở Tài chính công bố giá tối đa và giá đăng ký.

Ngày 07/11/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 16220/BTC-QLG đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố sơ kết, đánh giá tình hình 06 tháng triển khai công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi kể từ ngày 01/6/2014; Đồng thời, đã thành lập 03 đoàn kiểm tra, nắm tình hình tại một số địa phương. Theo báo cáo của Sở Tài chính giá nhập khẩu sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và giá nhập khẩu một số nguyên liệu chính để sản xuất sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tương đối ổn định.

Thời gian qua, giá một số nguyên liệu sữa trên thị trường thế giới (Tây Âu và Châu Úc) giảm, tuy nhiên đây là giá chào bán cho các hợp đồng tương lai. Do đó, tại thời điểm hiện tại, xu hướng giá một số nguyên liệu sản xuất sữa trên thị trường thế giới giảm thì chưa có tác động lớn đối với thị trường sữa trong nước.

Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính dự báo, giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục ổn định trong tháng 12/2014.

(T.H)