Giải ngân FDI vẫn giữ mức tăng đều đặn qua các tháng

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 7, đã có hơn 1,1 tỷ USD vốn FDI được giải ngân. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2015, đã có 7,4 tỷ USD được giải ngân bằng khoảng 109% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) lượng FDI giải ngân trong 7 tháng ở mức 7,4 tỷ , bằng mức 109%  so với 6,8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, giải ngân FDI vẫn giữ mức tăng đều đặn qua các tháng.

Vốn FDI đăng ký trong tháng 7 là 3,3 tỷ USD, tăng khá so với tháng trước, đưa tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm trong 7 tháng lên 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, số vốn đăng ký mới vẫn tăng so với cùng kỳ, đạt 6,9 tỷ USD so với 6,8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Còn 7 tháng 2015, vốn tăng thêm là 1,8 tỷ USD, bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

3 ngành đứng đầu trong thu hút FDI trong tháng 7 vẫn là công nghiệp chế biến, chế tạo với 1,95 tỷ USD; kinh doanh bất động sản với 1,23 tỷ USD và bán buôn, bán lẻ và sửa chữa với khoảng 18 triệu USD. Đây cũng chính là ba ngành đứng đầu trong thu hút vốn FDI trong cả 7 tháng.

Lĩnh vực chế biến chế tạo, đặc biệt là công nghiệp điện tử đang được các nhà đầu tư quan tâm. Trong tháng 7, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã triển khai đợt điều tra thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp điện tử.  

(HTH)