Giải ngân vốn FDI tăng 6,7% so cùng kỳ

Trong 4 tháng đầu năm 2014, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4 tỷ USD,  tăng 6,7 % so với cùng kỳ năm 2013.

Giải ngân vốn FDI tăng 6,7% so cùng kỳ

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2014 cả nước có 390 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 3,22 tỷ USD, bằng 65,4% so với cùng kỳ năm 2013. Đến 20 tháng 4 năm 2014, có 140 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,62 tỷ USD, bằng 49,7% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 4 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 4,855 tỷ USD, bằng 59,1% so với cùng kỳ 2013.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 4 tháng năm 2014 gồm: Dự án Cty cổ phần Xi măng Thăng Long (nhà máy xi măng Thăng Long) do nhà đầu tư Indonesia đầu tư tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 352,65 triệu USD; Dự Cty TNHH Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam - Canada tại Hải Dương với tổng vốn đầu tư 225 triệu USD; Dự án Khu chung cư phường 22 quận Bình Thạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 200,11 triệu USD; Dự án Cty TNHH Ilshin Việt Nam của nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 177 triệu USD triệu USD.

Trong khi vốn giải ngân đang tăng so, thì vốn đăng ký mới và tăng thêm vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể, nếu như tổng vốn cấp mới và tăng vốn trong 4 tháng đầu năm chỉ bằng 59,1% so cùng kỳ năm 2013 thì ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được  tỷ 4 tỷ USD,  tăng 6,7 % so với cùng kỳ năm 2013.

(HTH)