Giải ngân vốn ODA ước đạt 364 triệu USD

Giải ngân vốn ODA 3 tháng đầu năm 2014 ước đạt khoảng 364 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn vay ước đạt 331 triệu USD, viện trợ không hoàn lại ước đạt 33 triệu USD.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đây là số liệu được công bố tại cuộc họp giao ban sản xuất tháng 3 giữa các Bộ ngành và địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức ngày 25/3.

Về thu hút vốn ODA, trong quý I/2014, có 02 dự án ODA được ký kết gồm Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Ngân hàng thế giới tài trợ, có tổng giá trị là 251,7 triệu USD, trong đó, vốn vay là 250 triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 1,7 triệu USD. Dự án thứ hai là Chương trình đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 do Phần Lan viện trợ không hoàn lại trị giá 13,56 triệu USD.

Như vậy, tổng giá trị hiệp định ODA ký kết trong quý I năm 2014 tính đến ngày 24/3/2014 là 265,26 triệu USD. Trong đó, 250 triệu USD là vốn vay là 15,26 triệu USD là viện trợ không hoàn lại.

Về vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, tính đến hết tháng 3 năm 2014, nguồn vốn ODA cho vay lại đạt 9.867,8 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm. Nguồn vốn trong nước cho vay đầu tư của Nhà nước thực hiện ước khoảng 500 tỷ đồng. Dư nợ bình quân hỗ trợ xuất khẩu đạt khoảng 9.900 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm. 

(T.Hương)