Hà Nội: CPI tháng 2 tăng thấp nhất trong 10 năm qua

Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2014 của TP. Hà Nội chỉ tăng 0,49% so với tháng trước. Đây là mức tăng thấp nhất của tháng 2 trong vòng 10 năm qua, cho thấy sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong rổ hàng hàng hóa tính giá, có 1/11 nhóm hàng hóa giảm giá là Nhóm Nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng (giảm 0,5%). Nhóm có quyền số lớn nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,06% (trong đó lương thực tăng 0,83%, thực phẩm tăng 1,03% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,23%). Các nhóm còn lại đều có mức tăng khá thấp, chỉ dưới 0,6%. Các nhóm thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục và bưu chính viễn thông hầu như không thay đổi so với tháng trước.

Trong 15 ngày đầu tháng 2/2014, trong số các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, duy nhất có giá phân bón tăng. Giá các mặt hàng như xăng dầu, đường, xi măng tại nhà máy, thép và thóc gạo tại miền Bắc có xu hướng ổn định. Giá lúa gạo tại miền Nam và giá LPG giảm.

Không tính vào chỉ số CPI, trong tháng 2, chỉ số giá vàng tăng 2,64% so tháng trước. Chỉ số giá USD bằng 99,99% so tháng trước.

(T.Hương)