Hà Nội: Tín dụng tháng 3 tăng trưởng 1,2%

Theo số liệu của Cục Thống kê TP. Hà Nội, dư nợ tín dụng của thành phố tháng 3/2016 được cải thiện, tăng 1,2% so với thời điểm cuối tháng 12/2015 và tăng 1,2% so với cùng kỳ.

Tín dụng tháng 3 của T.p Hà Nội tăng trưởng 1.2%. Nguồn: Internet.Tín dụng tháng 3 của T.p Hà Nội tăng trưởng 1.2%. Nguồn: Internet.

Đến tháng 3, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên khu vực Hà Nội tăng 0.5% so với thời điểm cuối tháng 12/2015 và tăng 1.2% so với cùng kỳ, đủ đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cũng như đảm bảo được tính thanh khoản của các tổ chức tín dụng. Dư nợ tín dụng cũng được cải thiện tăng 1.2% so với thời  điểm cuối tháng 12/2015 và so với cùng kỳ.

Lãi suất huy động VNĐ tương đối ổn định, một vài ngân hàng có điều chỉnh tăng giảm nhẹ. HIện mặt bằng lãi suất huy động VNĐ phổ biến ở mức 0.8-1%/năm với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4.5 - 5.4%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng; 5.4 - 6.5%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng có lãi suất 6.4 - 7.2%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay bằng VNĐ cũng ổn định, phổ biến ở các lĩnh vực ưu tiên tại mức 6 - 7%/năm với ngắn hạn, các NHTM Nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung dài hạn ở lĩnh vực ưu tiên từ 9 - 10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6.8-9%/năm với ngắn hạn; 9.3 - 11%/năm với trung dài hạn.

(T.N)