Hết ngày 15/02/2014: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 30,31 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 của tháng 02/2014 (từ 01/02 đến 15/02) đạt hơn 8,52 tỷ USD, giảm 17,9% tương ứng giảm gần 1,86 tỷ USD so với kỳ 2 của tháng 1/2014, và tăng 64,7%  tương ứng tăng gần 3,35 tỷ USD so với 15 ngày đầu tháng 2/2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính đến hết ngày 15/02/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 30,31 tỷ USD, tăng 11% (tương ứng tăng  2,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 của tháng 2/2014 thâm hụt gần 1,21 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/2/2014 thặng dư 622 triệu USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 của tháng 02/2014 đạt gần 3,66 tỷ USD, giảm 38,3% (tương ứnggiảm gần 2,27 tỷ USD) so 15 ngày cuối tháng 1/2014. Tính đến hết ngày 15/02/2014 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 15,47 tỷ USD, tăng 7,4% (tương ứng tăng gần 1,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Trong nửa đầu tháng 02/2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh so với kỳ 2 tháng 1 năm 2014 nguyên nhân chủ yếu do giảm kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng: hàng dệt may giảm 700 triệu USD; điện thoại và linh kiện giảm 223 triệu USD; giầy dép các loại giảm 169 triệu USD; hàng thủy sản giảm 144 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 140 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 111 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 111 triệu USD; dầu thô giảm 110 triệu USD; ...

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2014 đạt gần 4,86 tỷ USD, tăng 9,4% ( tương ứng tăng gần 416 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 1. Tính đến hết ngày 15/2/2014 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 14,85 tỷ USD, tăng 15% (tương ứng tăng gần 1,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 02/2014 tăng 416 triệu USD so với nửa cuối tháng 01/2014 chủ yếu ở một số mặt hàng sau: sắt thép các loại tăng 119 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 107 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng găng 79 triệu USD; vải các loại tăng 60 triệu USD... Bên cạnh đó một số nhóm hàng giảm như xăng dầu các loại giảm 263 triệu USD; đậu tương giảm 33 triệu USD...

(PV - tổng hợp từ Tổng cục Hải quan)