Hết ngày 15/5: Cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 928 triệu USD

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thống kê tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2014 (từ 01/05 đến 15/05) đạt hơn 11,2 tỷ USD, giảm 15,4%  tương ứng giảm hơn 2,04 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2014.

Chế biến hải sản xuất khẩu tại Công ty CP Chế biến thủy sản Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN.
 


Chế biến hải sản xuất khẩu tại Công ty CP Chế biến thủy sản Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN.

Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI đạt  hơn 6,68 tỷ USD, giảm 15,2 tương ứng giảm hơn 1,2 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2014. Tính đến hết ngày 15/05/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 102,25 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng gần 12,30 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5/2014 có mức thâm hụt 996 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15 tháng 5/2014 thặng dư hơn 928 triệu USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2014 đạt hơn 5,10 tỷ USD, giảm 29,9%  (tương ứng giảm gần 2,18 tỷ USD) so nửa cuối tháng 4/2014. Tính đến hết ngày 15/05/2014 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 51,59 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng hơn 7,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

So với nửa cuối tháng 04/2014, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 5 giảm mạnh do giảm ở một số mặt hàng sau: điện thoại và linh kiện giảm 473 triệu USD; dầu thô giảm 299 triệu USD; hàng dệt may giảm 218 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 130 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 125 triệu USD; hàng thủy sản giảm 97 triệu USD; giầy dép các loại giảm 92 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 90 triệu USD... Trong khi đó nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất là cao su cũng chỉ tăng 10 triệu USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2014 đạt hơn 5,10 tỷ USD, giảm 29,9%  (tương ứng giảm gần 2,18 tỷ USD) so nửa cuối tháng 4/2014. Tính đến hết ngày 15/05/2014 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 51,59 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng hơn 7,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

So với nửa cuối tháng 04/2014, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 5 giảm mạnh do giảm ở một số mặt hàng sau: điện thoại và linh kiện giảm 473 triệu USD; dầu thô giảm 299 triệu USD; hàng dệt may giảm 218 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 130 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 125 triệu USD; hàng thủy sản giảm 97 triệu USD; giầy dép các loại giảm 92 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 90 triệu USD... Trong khi đó nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất là cao su cũng chỉ tăng 10 triệu USD.

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)