Hết Quý III/2013: Quỹ BOG xăng dầu còn dư 58,601 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết Quý III/2013 (đến hết ngày 30/9/2013).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổng số sử dụng quỹ trong Quý III (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013) là 1.040,629 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ đến cuối tháng 9 là 1.043,765 tỷ đồng.

Như vậy, số dư quỹ BOG xăng dầu đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2013) còn là 58,601 tỷ đồng (Trước đó, trong công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng quỹ BOG xăng dầu đến hết ngày 30/6/2013 thì quỹ này còn là 55,467 tỷ đồng).

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, trong số ước tồn dư đến hết tháng 9, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) còn 205,198 tỷ đồng, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội còn 180,839 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigonpetro) còn 49 tỷ đồng... Trong khi đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm 209,152 tỷ đồng, Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) âm 145,834 tỷ đồng...

Được biết, việc công bố quỹ BOG được Bộ Tài chính công bố công khai vào tháng đầu quý trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính. Thông qua việc công khai quỹ BOG, sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ BOG xăng dầu cũng như giám sát việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường mà Chính phủ và các Bộ, ngành đang kiên trì thực hiện...

(KD)