Hết Quý III/2014: Quỹ BOG xăng dầu còn khoảng 2.296,609 tỷ đồng

Thực hiện chủ trương công khai tình hình, trích lập sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu, hôm nay (08/10/2014), Bộ Tài chính tiếp tục công bố tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG trong Quý III/2014 (từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 30/9/2014).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, số dư Quỹ BOG xăng dầu đã công bố đến Quý II/2014 ước còn khoảng 1.594,749 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2014 ước còn khoảng 2.296,609 tỷ đồng.

Trong đó, số trích Quỹ BOG trong Quý III/2014 ước khoảng 1.105,322 tỷ đồng; Số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III/2014 ước khoảng 403,462 tỷ đồng.

Trong số ước tồn dư đến 30/9/2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) còn 1.352.294 triệu đồng, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) còn 265.116 triệu đồng, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội còn 205.740 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigonpetro) còn 194.000 triệu đồng...

Trong khi đó, Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) âm 144.949 triệu đồng, Công ty Cổ phần lọc hoá dầu Nam Việt âm 26.534 triệu đồng, Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam âm 13.641 triệu đồng...

Theo Bộ Tài chính, số liệu tổng hợp theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối là số liệu trước soát xét.

(GB)