Hết tháng 1 huy động được 13.460 tỉ đồng trái phiếu chính phủ

Theo thống kê, tính đến hết tháng 1/2013, tổng khối lượng trái phiếu (TP) chính phủ đã phát hành thành công là 13.460 tỉ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Riêng trong tuần trước, Kho bạc Nhà nước tiếp tục có thêm một phiên đấu thầu thành công khi chào thầu 9.000 tỉ đồng TP kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 10 năm. Như vậy, KBNN đã hoàn thành 58,52% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trong quý I/2013 thông qua HNX.

Từ 4 - 8/2, HNX sẽ tổ chức ba phiên đấu thầu trái phiếu với tổng khối lượng chào thầu lên tới 13.000 tỉ đồng. Cụ thể, VDB chào thầu 2.000 tỉ đồng TP kỳ hạn 2 năm, 2.000 tỉ đồng TP kỳ hạn 3 năm và 1.000 tỉ đồng TP kỳ hạn 5 năm, ngày đấu thầu là 5/2. KBNN chào thầu 3.000 tỉ đồng TP kỳ hạn 3 năm và 3.000 tỉ đồng TP kỳ hạn 5 năm, ngày đấu thầu là 7/2. NH CSXH chào thầu 500 tỉ đồng TP kỳ hạn 3 năm và 1.500 tỉ đồng TP kỳ hạn 5 năm, ngày đấu thầu là 8/2...

(NTH)