Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

(eFinance Online) - Ngày 18/10, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn HiPT tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính".
Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại hội thảo.Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại hội thảo.

Thống kê tài chính là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc đánh giá, phân tích, dự báo tình hình tài chính, đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời cũng là công cụ đắc lực trong công tác điều hành, hoạch định chiến lược, chính sách về tài chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính ảnh 1 Toàn cảnh hội thảo.
 Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết: "Trong những năm qua, công tác thống kê tại Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thu thập, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê, đáp ứng được nhu cầu khai thác của các đơn vị thuộc Bộ, các cá nhân và tổ chức ngoài Bộ. Tuy nhiên, các thông tin thống kê tài chính do Bộ Tài chính công bố vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của công tác quản lý, điều hành tài chính và niềm tin của người sử dụng".

Trong bối cảnh nhiều văn bản liên quan đến thống kê tài chính đã, đang và tiếp tục được xem xét thay thế, sửa đổi, bổ sung như hiện nay có tác động không nhỏ tới việc tổng hợp, tính toán, công bố chỉ tiêu, số liệu thống kê tài chính. Thực trạng nêu trên đã đặt ra yêu cầu về việc xem xét lại để hoàn thiện hơn Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính. Đặc biệt, khi nước ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì nhiệm vụ xây dựng một hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính tiên tiến, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo khả năng so sánh, chính xác, đầy đủ, kịp thời.... ngày càng trở nên cấp thiết.

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính ảnh 2 PGS.TS Trần Thị Kim Thu - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tham luận tại hội thảo.
 Vì vậy, hội thảo "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính" là diễn đàn để các nhà quản lý, hoạch định chính sách và các chuyên gia chia sẻ, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành tài chính.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận các vấn đề như phương pháp xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê - định hướng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ Tài chính; Công tác thống kê ngân sách nhà nước; Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính chính và công tác thống kê ngành thếu; Một số giải pháp nâng cao chất lượng thống kê tài chính ở nước ta... Qua đó, các chuyên gia đã đề xuất các phương án, kiến nghị để hoàn thiện chính sách về thống kê nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính.

(T.N)