Hơn 110 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016

(eFinance Online) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2016, cả nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm vừa qua là 2.520.913 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 891.094 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 1.629.819 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì số vốn đăng ký tăng thêm là số vốn mà các thành viên, cổ đông đã góp vào doanh nghiệp, đây là nguồn lực đã được huy động, sẵn có. Do vậy, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh các giải pháp để có thể giải ngân nguồn lực rất lớn này, để nguồn vốn đã được huy động này có thể thực sự đưa vào sản xuất, kinh doanh. 

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm nay đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016 là 1.268 nghìn lao động, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước.  

Về lĩnh vực hoạt động, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm ở 3 ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015 đó là: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 1.403 doanh nghiệp, giảm 26,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 1.883 doanh nghiệp, giảm 15,0% và Khai khoáng đăng ký 642 doanh nghiệp, giảm 0,9%. Các ngành nghề còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 3.126 doanh nghiệp, tăng 83,9%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 535 doanh nghiệp, tăng 52,0%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.793 doanh nghiệp, tăng 43,1%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 1.185 doanh nghiệp, tăng 26,7%;...      

(T.N)