IIP 2 tháng tăng 5,4%

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng đầu năm tăng 5,4%, cao hơn mức tăng 4,4% của cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng khá ở mức 7,8% so với cùng kỳ năm 2013, đóng góp 5,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 8,5%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3%, làm giảm 0,7 điểm phần trăm mức tăng chung .

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 2 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Dệt và sản xuất xe có động cơ cùng tăng 21,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 19,2%; sản xuất trang phục tăng 15,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 10,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,5%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4%; Đồng Nai tăng 7,2%; Bình  Dương tăng 7,3%; Hà Nội tăng 2,8%; Hải Phòng tăng 13,7%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2014 giảm 2,8% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tháng 1 tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất thiết bị điện tăng 23,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,5%; sản xuất xe có động cơ tăng 10,7%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 9,6%; sản xuất thuốc lá tăng 8,6%.

Tại thời điểm 01/02/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,7% so với cùng thời điểm năm 2013, thấp hơn mức tăng 21,5% của cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1 là 77%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao là: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 170,7%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 139,1%; sản xuất kim loại 118,8%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế 102,3%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2014 tăng 5,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,7% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,2%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) riêng tháng 2 ước tính tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao do số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán tháng Hai năm nay ít hơn cùng kỳ năm 2013.

Tổng cục Thống kê đánh giá, nhìn chung, sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm chưa có nhiều dấu hiệu tích cực và tiếp tục gặp khó khăn, một phần do mức cầu, nhất là cầu trong nước vẫn ở mức thấp. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tuy giảm nhiều so với mức tăng của cùng thời điểm năm trước nhưng còn ở mức cao.

(HTH)