IIP 9 tháng tăng 6,7%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 9 ước tính tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013, cao hơn mức tăng 5,3% của cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Điện tử vẫn là nhóm ngành dẫn dắt IIP

Trong tháng 9, công nghiệp khai khoáng tăng 5,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,6%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%. Trong mức tăng chung 9 tháng của toàn ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,3%, cao hơn nhiều so với mức tăng 6,7% của 9 tháng năm 2013, đóng góp 5,8 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 6,0%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai thác tăng 0,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm mức tăng chung.

Vẫn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành, các sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 35,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 18,9%; dệt tăng 18,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 13,5%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 12,1%; sản xuất trang phục tăng 11,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%... Tính chung 9 tháng, trong các sản phẩm công nghiệp, một số sản phẩm đạt mức tăng 9 tháng cao so với cùng kỳ năm trước vẫn là nhóm hàng điện thoại di động tăng 47,3%; ô tô tăng 27,5%; sữa tươi tăng 20,9%; giày dép da tăng 19,8%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 16,1%; tivi tăng 15,6%;…

Trong khi đó, một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm như: Sản xuất thiết bị điện tăng 5,5%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 5,1%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 4,2%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 3,0%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 0,9%; khai thác than cứng và than non tăng 0,6%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 0,1%; sản xuất thuốc lá giảm 12,3%. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của dầu thô giảm 0,5%; bột ngọt giảm 0,9%; sữa bột giảm 6,4%; thuốc lá điếu giảm 12,4%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 8,3%; xe máy giảm 11%.

Cũng theo thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng so với cùng kỳ năm trước của Thái Nguyên đã tăng 135,2% do doanh nghiệp Samsung Electronic đi vào hoạt động ổn định; Hải Phòng tăng 11,7%; Đà Nẵng tăng 11,2%; Hải Dương tăng 9,8%; Bình Dương tăng 8,4%; Cần Thơ tăng 7,9%; Đồng Nai tăng 7,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,8%; Quảng Nam tăng 5%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 4,9%; Hà Nội tăng 4,5%; Quảng Ninh tăng 4,4%; Bắc Ninh giảm 5,6%; Vĩnh Phúc giảm 4,2%; Quảng Ngãi tiếp tục giảm mạnh ở mức 16,6%.

Tiêu thụ và tồn kho cùng tăng

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Tám năm nay tăng 6,4% so với tháng trước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số tiêu thụ ngành này tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2013. Các ngành có chỉ số tiêu thụ 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2013 là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 32,6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 23,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 16,6%; sản xuất thiết bị điện tăng 15,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,0%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 8 tháng tăng thấp gồm: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 7,3%; sản xuất trang phục tăng 7,2%; sản xuất đồ uống tăng 6,4%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6,0%; dệt tăng 5,6%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 5,2%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 5,0%; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic tăng 4,8%; sản xuất kim loại tăng 4,5%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/9/2014 tăng 11,6% so với cùng thời điểm năm 2013. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm hoặc tăng thấp hơn mức tăng chung chính là sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 21,8%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 16,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 8,0%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 0,4%; sản xuất thiết bị điện tăng 6,2%; dệt tăng 6,5%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung: Sản xuất kim loại tăng 58,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 44,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 41,9%; sản xuất trang phục tăng 39,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 36,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 22,5%; sản xuất đồ uống tăng 20,8%.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 8 tháng là 76,2%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 157,7%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 122,3%; sản xuất, chế biến thực phẩm 98,1%; sản xuất kim loại 88,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 87,6%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2014 tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước nhìn chung ổn định; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 5,6%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng giảm 3,6% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,8%; sản xuất, phân phối điện tăng 2,6%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn tại thời điểm 01/9/2014 so với cùng thời điểm năm 2013 như sau: Quảng Nam tăng 5,6%; Đồng Nai tăng 4,5%; Hải Phòng tăng 3,8%; Quảng Ninh tăng 3,6%; Bình Dương tăng 3,0%; Cần Thơ tăng 2,2%; Vĩnh Phúc tăng 2,1%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 1,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,8%; Đà Nẵng tăng 1,5%; Quảng Ngãi tăng 0,8%; Bắc Ninh tăng 0,7%. Một số tỉnh có chỉ số sử dụng lao động tăng cao: Thái Nguyên tăng 79,7%; Nghệ An tăng 45,5%; Hậu Giang tăng 25,6%; Lào Cai tăng 21,0%, chủ yếu do một số doanh nghiệp mở rộng sản xuất, hoặc đi vào hoạt động chính thức; hoặc số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tăng lên.

(HTH)