IIP tháng 1 giảm 3,2%

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1 ước tính tăng cao ở mức 21,1% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, nếu so sánh với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2012, IIP tháng 1 năm nay lại giảm 3,2%.  

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong chỉ số tăng chung của tháng 1/2013, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,3%, đóng góp 18,6 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 20,7%, đóng góp 1,4 điểm phần trăm và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,3%, đóng góp 1 điểm phần trăm.

Một số ngành công nghiệp có mức sản xuất tháng 1 tăng so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ tăng 93,6%; sản xuất phân bón và hợp chất nitơ tăng 66,6%; sản xuất xi măng tăng 60,3%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 52,6%; sản xuất giày, dép tăng 52,5%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 49,1%; sản xuất đường tăng 40,1%; sản xuất sắt, thép, gang tăng 33,1%; sản xuất dây, cáp điện tăng 32,2%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 30,6%; sản xuất sợi tăng 30,1%; khai thác đá, cát, sỏi tăng 27,2%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm tăng 23,6%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 22,8%; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 20,9%; sản xuất thuốc lá tăng 20,7%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 20,7%.

Bên cạnh đó, có một số ngành tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất bia tăng 14,3%; chế biến và bảo quản thuỷ sản tăng 13,4%; xử lý và cung cấp nước tăng 11,2%; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tăng 8,6%; khai thác và thu gom than cứng tăng 6,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 2,2%; khai thác dầu thô giảm 0,7%; sản xuất linh kiện điện tử giảm 8,5%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng giảm 19,8%; đóng tàu và cấu kiện nổi giảm 30,2%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2013 so với cùng kỳ năm 2012 của một số tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,2%; Đồng Nai tăng 30%; Bình Dương tăng 44,4%; Hà Nội tăng 28,4%; Hải Phòng tăng 27,6%; Bắc Ninh tăng 28,9%; Vĩnh Phúc tăng 35,1%; Cần Thơ tăng 32,5%; Hải Dương tăng 26,8%; Đà Nẵng tăng 52,2%.

Nếu chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 ước tính tăng cao ở mức 21,1% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, nếu so sánh với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2012, IIP tháng 1 năm nay lại giảm 3,2% và giảm ở tất cả các ngành công nghiệp cấp I, trong đó ngành khai khoáng giảm 4,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,0%; sản xuất và phân phối điện giảm 1,0%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm 0,4%). Đáng chú ý, đây là tháng áp Tết Nguyên đán nên mức giảm này cho thấy sản xuất công nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm công nghiệp cho dịp Tết Nguyên đán năm nay thấp.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12/2012 so với cùng kỳ năm trước tăng 4% và so với tháng trước tăng 3,2%. Tính chung cả năm 2012, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,7% so với năm 2011.

Các ngành có chỉ số tiêu thụ năm 2012 tăng cao so với năm 2011 là: Sản xuất đường tăng 108,8%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 30,7%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 28,4%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 24%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm tăng 23,1%; chế biến và bảo quản thủy sản tăng 21,7%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 11,2%; may trang phục tăng 9%.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất giày, dép giảm 1,4%; sản xuất bia giảm 5,4%; sản xuất linh kiện điện tử giảm 9,3%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 15%; sản xuất xi măng giảm 16,9%; chế biến sữa và sản phẩm từ sữa giảm 18,7%; sản xuất xe có động cơ giảm 18,8%; sản xuất thiết bị điện giảm 19%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 20,3%; sản xuất dây, cáp điện giảm 31,9%.

Đặc biệt, chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/01/2013 tăng 21,5% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng thời điểm năm trước là: Sản xuất thiết bị truyền thông tăng 374%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 62,6%; sản xuất xi măng tăng 35,7%; sản xuất dây, cáp điện tăng 34,1%; may trang phục tăng 23,3%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 20,7%; sản xuất bia tăng 19,5%; sản xuất thuốc lá tăng 19,1%; sản xuất đường tăng 18,2%; sản xuất sắt, thép, gang tăng 17%; chế biến và bảo quản thuỷ sản tăng 15,8%; sản xuất các cấu kiện kim loại tăng 13,7%.

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất xe có động cơ tăng 9,4%; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét tăng 4,4%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 1,3%; sản xuất giày, dép giảm 5,6%; sản xuất thiết bị dẫn điện giảm 9%; sản xuất pin, ắc quy giảm 10,4%; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa giảm 17%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng giảm 23,6%. Tính chung tỷ lệ giá trị hàng tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/01/2013 so với giá trị hàng được sản xuất trong năm 2012 là 6,9%.

(HTH)