IIP tháng 7 tăng 7,5%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng bảy ước tính tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, quý I tăng 5,3%; quý II tăng 6,9%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Chế biến chế tạo đóng góp phần lớn vào mức tăng chung

Trong mức tăng chung toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm nay, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1% (Quý I tăng 7,4%; quý II tăng 8,6%), đóng góp 5,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng tiếp tục giảm ở mức 1,7%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành sản xuất, một số ngành có chỉ số sản xuất 7 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 34,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 21,2%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,5%; dệt tăng 19,2%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 18,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 14,7%; sản xuất trang phục tăng 12%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%. Một số ngành có mức tăng khá là sản xuất kim loại tăng 9,9%; sản xuất đồ uống tăng 7,2%. Trong khi đó, sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 5,3%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 3,2%; sản xuất thiết bị điện tăng 3%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 2,6%...lại có mức tăng thấp hoặc thậm chí là giảm như khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 0,8%; khai thác than cứng và than non giảm 3,4%; sản xuất thuốc lá giảm 12,4%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn như Đà Nẵng dẫn đầu với mức tăng 10,8%; Quảng Nam tăng 10,2%; Hải Phòng tăng 10%; Hải Dương tăng 8,4%; Đồng Nai tăng 7,8%; Bình Dương tăng 7,7%; Cần Thơ tăng 7,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,2%; Hà Nội tăng 4,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 3,3%; Quảng Ninh đã tăng trở lại với mức 1,3%; riêng Quảng Ngãi đã giảm liên tiếp mấy tháng nay khi giảm tới 21,7%. Đáng chú ý, một địa phương có nhiều khu công nghiệp như Bắc Ninh lại có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tồn kho cao

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2014 giảm 0,2% so với tháng trước tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2014, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (Cao hơn mức tăng 8,3% của cùng kỳ năm 2013).

Trong đó, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 40%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 17%; sản xuất thiết bị điện tăng 15,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,4%...có chỉ số tiêu thụ 6 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2013. Còn một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp là sản xuất trang phục tăng 8,2%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6,9%; dệt tăng 5,7%; sản xuất kim loại tăng 5,2%; sản xuất đồ uống tăng 5,1%; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic tăng 4,7%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 3,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 3,1%.

Tại thời điểm 01/7/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,2% so với cùng thời điểm năm 2013, cao hơn mức tăng 8,8% của cùng thời điểm năm trước và cao hơn mức tăng 12,8% của cùng thời điểm tháng trước).  Đáng chú ý, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 41,9%; sản xuất kim loại tăng 40,4%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 38,4%; sản xuất trang phục tăng 36,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 30,4%...lại có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung.

Tính chung, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm nay là 77,2%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 161,2%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 127,1%; sản xuất chế biến thực phẩm 98,2%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2014 tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,5%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 5,1% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,9%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,5%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 3,2%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 4%.

Dù chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 1,3% song Quảng Ninh lại dẫn đầu về địa phương có chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn tại thời điểm 01/7/2014. Ngay sau đó là Vĩnh Phúc tăng 8,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 6,3%; Quảng Nam tăng 6,2%; Đồng Nai tăng 4,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 2,4%; Bắc Ninh tăng 2,1%; Đà Nẵng tăng 1,9%; Hải Phòng tăng 1,7%; Cần Thơ tăng 0,6%; Bình Dương tăng 0,2%; Hà Nội tăng 0,2%. Trong khi đó, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tại Hải Dương lại giảm 0,1%; Quảng Ngãi giảm 1%.

(T.Hương)