Kết thúc năm 2013, tổng thu NSNN tỉnh Đồng Nai đạt 18.550 tỷ đồng

Đồng Nai là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Toàn tỉnh hiện có 31 khu công nghiệp (đã hoàn thành 27 KCN). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 14.560 DN, bao gồm: 659 DN và chi nhánh nhà nước, 1.044 DN và chi nhánh có vốn ĐTNN, 12.857 DN và chi nhánh ngoài QD.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Năm 2013 dự toán thu pháp lệnh của Bộ Tài chính giao cho Tỉnh là 17.750 tỷ; không kể tiền sử dụng đất là 17.350 tỷ. 

Cũng như nhiều địa phương khác trong nước, tình hình thu NSNN trong năm của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn: nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm ngưng hoạt động, thậm chí phá sản do sức mua giảm, thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá cả nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu (điện, xăng, dầu) đều tăng cao; vốn cho sản xuất kinh doanh thiếu nhưng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng rất hạn hẹp; hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm, sản phẩm tồn kho lớn… Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn khác như: giá nông sản giảm mạnh, thời tiết, dịch bệnh…làm giảm năng suất và sản lượng tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương như: cao su, cà phê, trái cây… (số giảm thu năm 2013 của các DN này trên 1.500 tỷ).

Việc ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/01/2013 của Chính phủ và sửa đổi bổ sung các Luật thuế, Luật quản lý thuế đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu nhưng cũng làm giảm bớt một số nguồn thu ngân sách năm 2013 của địa bàn (thuế TNCN, thuế TNDN, thuế GTGT, tiền thuê đất). Tổng cộng các khoản gia hạn, miễn giảm làm giảm thu NSNN năm 2013 gần 800 tỷ.

Với sự nỗ lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của CBCC toàn Cục Thuế, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, số thu về thuế năm 2013 của Đồng Nai đã đạt được kết quả tích cực. Tổng số thu toàn tỉnh năm 2013 đạt 18.550 tỷ đồng, đạt 105% so dự toán (vượt 800 tỷ), tăng 14% so cùng kỳ; số thu trừ tiền sử dụng đất là 17.720 tỷ đồng, đạt 102% so DTPL, tăng 13% so cùng kỳ. Có 8/13 lĩnh vực thu đạt và vượt dự toán là: thu DNNN địa phương, thu DN có vốn ĐTNN, thuế SD đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu phí, thu cố định xã, thu khác ngân sách; 5 lĩnh vực thu không đạt dự toán gồm: thu DNNN TW, thuế CTN NQD, thuế TNCN, thuế Bảo vệ môi trường, thu trước bạ.

(T.H)