Khối doanh nghiệp FDI xuất siêu tới 1,41 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 01/2014 đạt 21,48 tỷ USD, giảm 9,9% so với tháng trước và giảm 3% so với kết quả thực hiện của tháng 01/2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 11,46 tỷ USD, với tốc độ giảm lần lượt là 1,5% và 0,8%; tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu là 10,02 tỷ USD, giảm 17,8% và giảm 5,5%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tháng 1/2014, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất siêu tới 1,41 tỷ USD và khối doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước thặng dư 31 triệu USD. Do đó, về tổng thể thì cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 01/2014 của cả nước đã thặng dư 1,44 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 01/2014 là 12,63 tỷ USD (chiếm 58,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước), giảm 3,4% so với tháng 12/2013 và tăng nhẹ (0,1) so với tháng 01/2013. Trong đó, xuất khẩu đạt 7,02 tỷ USD, với tốc độ tăng lần lượt là 3,6% và 4,3%; nhập khẩu là 5,61 tỷ USD, giảm 11% và giảm 4,8%.

Khối các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước có kim ngạch xuất nhập khẩu là 8,85 tỷ USD, giảm 17,7% so với tháng 12/2013 và giảm 7,1% so với tháng 01/2013. Trong đó, xuất khẩu đạt 4,44 tỷ USD, với tốc độ giảm lần lượt là 8,7% và 7,9%; nhập khẩu là 4,41 tỷ USD, giảm 25,1% và giảm 6,4%.

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)