Khởi động dự án “Hệ thống Thống kê vận tải và Logistics”

(eFinance Online) -Ngân hàng Thế giới và Bộ Giao Thông - Vận tải đã phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án “Hệ thống Thống kê vận tải và Logistics” nhằm nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực vận tải và logistics, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Dự án nhằm xây dựng một hệ thống quốc gia để thu thập, xử lý và công bố số liệu thống kê vận tải và logistics và là một phần trong khuôn khổ hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho chương trình phát triển logistics và thuận lợi hóa thương mại của Chính phủ Việt Nam.

Mặc dù đầu tư công cho hạ tầng tăng đáng kể trong thời gian gần đây, hạ tầng liên quan đến thương mại vẫn không đáp được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Một loạt yếu tố như hạ tầng yếu kém, sự kết nối lỏng lẻo với vận tải, đặc biệt là những hành lang kết nối các chuỗi giá trị chủ chốt với các thị trường xuất khẩu chính yếu kém, chi phí vận tải cao trong khi chất lượng vận tải và logistics thấp đang cản trở tiềm năng thương mại. 

Trong phát biểu khai mạc hội thảo, ông Sebastian Eckardt - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh: “Việc hình thành một hệ thống dữ liệu logistics bền vững đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực thi chính sách một cách hiện quả nhằm cải thiện hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh logistics của Việt Nam”.

Được Quỹ tín thác đa phương về xây dựng năng lực thống kê (TFSCB) tài trợ và Ngân hàng Thế giới quản lý, dự án cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án trong khuôn khổ hợp tác giữa NHTG với Diễn đàn vận tải quốc tế (ITF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình hợp tác giữa NHTG và Chính phủ Australia.

Hội thảo cũng chia sẻ một số thông lệ và thành tố của một hệ thống thống kê logistics hiệu quả, thảo luận về tầm quan trọng của dữ liệu vận tải và logistics tin cậy của Việt Nam. Dữ liệu sẽ được sử dụng cho các mục đích hoạch định chiến lược, xây dựng và giám sát thực thi chính sách về phát triển hạ tầng vận tải, thương mại và logistics, đồng thời giúp các doanh nghiệp logistics truy cập cơ sở dữ liệu tin cậy phục vụ cho phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Hiệp định tài trợ của Quỹ tín thác đa phương về xây dựng năng lực thống kê cũng được kí nhân dịp Hội thảo này. 

(T.H)