Kim ngạch XNK đạt hơn 245,3 tỷ USD trong 10 tháng năm 2014

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2014 (từ 16/10/2014 đến 31/10/2014) đạt hơn 15,41 tỷ USD, tăng 20,1% tương ứng tăng hơn 2,58 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2014. Trong đó, XNK của khối FDI đạt kim ngạch hơn 9,69 tỷ USD, tăng 25,8% tương ứng tăng gần 1,99 tỷ USD so với nửa đầu tháng 10/2014.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10/2014 đạt hơn 245,3 tỷ USD, tăng 12,8% tương ứng tăng hơn 27,8 tỷ USD so với 10 tháng năm 2013. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 10/2014 đạt hơn 145,62 tỷ USD, tăng 13,1% tương ứng tăng hơn 16,91 tỷ USD so với 10 tháng năm 2013 và chiếm 59,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 10/2014, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư gần 374 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10/2014 thặng dư hơn 2,36 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 10/2014 đạt 679 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 10/2014 đạt mức thặng dư hơn 8,08 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 10 tăng mạnh so với kỳ 1 tháng 10/2014 chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 463 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 228 triệu USD; máy móc. thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 188 triệu USD; giầy dép các loại tăng 124 triệu USD; hàng thủy sản tăng 94 triệu USD; sắt thép các loại tăng 74 triệu USD;… Trong khi đó chỉ có một số ít nhóm hàng có kim ngạch giảm so với kỳ trước như: Gạo giảm 24 triệu USD; quặng và khoáng sản khác giảm 8 triệu USD; cà phê giảm 8 triệu USD…

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2014 tăng so với kỳ 1 tháng10/2014 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại và linh kiện tăng 205 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 195 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 125 triệu USD; vải các loại tăng 72 triệu USD; sắt thép các loại tăng 51 triệu USD;... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: Xăng dầu các loại giảm 77 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 21 triệu USD; khi đốt hóa lỏng giảm 15 triệu USD;...

(P.An - tổng hợp từ Tổng cục Hải quan)