Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp TP.HCM đạt 10,99 tỷ USD

Theo thống kê của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, năm 2007, kim ngạch xuất khẩu (XK) của các doanh nghiệp ở địa phương này đạt 10,99 tỷ USD.

Cà phê một trong những mặt hàng XK chủ lực của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. ảnh minh họaCà phê một trong những mặt hàng XK chủ lực của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. ảnh minh họa

Hiện tại, TP. Hồ Chí Minh có có 6.652 doanh nghiệp kinh doanh XK. Kim ngạch XK của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,53 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng XK chủ yếu bao gồm:

- Hàng hải sản: Kim ngạch XK đạt 567,37 triệu USD, tăng 15%; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài XK đạt 48,66 triệu USD, tăng 16%. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu hàng hải sản lớn nhất đạt 154,2 triệu USD, tăng 17%. Kế tiếp là Mỹ: 85,12 triệu USD, tăng 14%, Hàn Quốc: 69,15 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

- Cà phê: Kim ngạch XK đạt 321,38 triệu USD, tăng 64%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài XK đạt 26,87 triệu USD, tăng 56%. Đức là thị trường lớn của TP. Hồ Chí Minh, đạt hơn 51,44 triệu USD, tăng 53%; Mỹ: 46,38 triệu USD, tăng 32%,Indonesia: 23 triệu USD, tăng 90%.

- Hạt tiêu: Tổng lượng XK đạt tới 37,95 nghìn tấn, trị giá đạt 118,5 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các nước tiểu vương quốc Ả Rập là thị trường nhập khẩu lớn nhất đạt 16,21 triệu USD, chiếm 14%, tăng 60%; Đức: 11,49 triệu USD, chiếm 10%, tăng 45%; Mỹ: 7,57triệu USD, chiếm 6%, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

- Cao su: Tổng lượng XK đạt 118,75 ngàn tấn, trị giá đạt 196,13 triệu USD, tăng 20%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15,55 triệu USD, tăng 53%. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn đạt 57,78 triệu USD, tăng 21%; tiếp theo là Nga: 22,98 triệu USD, giảm 30%.

- Gạo: Tổng lượng XK của thành phố đạt 2,56 triệu tấn, tổng kim ngạch XK đạt 808,23 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Châu Á tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn, trong đó: Philippines đạt 324,19 triệu USD, chiếm 40%, tăng 23%; Indonesia đạt 295,06 triệu USD, chiếm 37%, tăng 73%; Malaysia đạt 95,54 triệu USD, chiếm 12%, giảm 10%; Nhật Bản đạt 13,55 triệu USD, chiếm 2%, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Kim ngạch XK gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 328,37 triệu USD, tăng 7%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 175,58 triệu USD, tăng 6%. Trong đó, Mỹ là đối tác lớn nhất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 137,29 triệu USD, tăng 22%; Nhật Bản: 42,28 triệu USD, giảm 58%;…

- Hàng dệt may: Kim ngạch XK nhóm hàng này đạt 3,12 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,5 tỷ USD, tăng 28%. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn đạt 1,78 tỷ USD, chiếm 57%, tăng 29%; Nhật Bản: 391,7 triệu USD, giảm 7%, Anh Quốc: 124,44 triệu USD, tăng 25%; Đức: 116,65 triệu USD, tăng 6%,

- Giày dép: Tổng kim ngạch XK đạt 1,25 triệu USD, tăng 5%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 735,89 triệu USD, tăng 5%. Trong đó, Vương quốc Anh là thị trường nhập khẩu nhóm hàng này nhiều nhất, đạt hơn 213,53 triệu USD, tuy nhiên giảm 11%; Mỹ: 189,48 triệu USD, tăng 6% ; Đức: 126,96 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

(K.Hoa)