Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 123,1 tỷ USD trong 10 tháng

Báo cáo Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tính chung trong 10 tháng đầu năm ước đạt 123,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 40,6 tỷ USD, chiếm 33% tổng KNXK của cả nước, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo báo cáo, KNXK tháng 10/2014 ước đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 9 và tăng 5,5% so với tháng 10 năm 2013. Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 8,4 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng 9 và tăng 4,7% so với tháng 10 năm 2013.

Tính chung 10 tháng năm 2014 KNXK ước đạt 123,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 14,5 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 40,6 tỷ USD, chiếm 33% tổng KNXK của cả nước, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 82,5 tỷ USD, chiếm 67% tổng KNXK của cả nước, tăng 13,6%.

Về kim ngạch xuất khẩu, nhóm hàng nông lâm thủy sản 10 tháng năm 2014 xuất khẩu ước đạt 18,8 tỷ USD, chiếm 15,3% trong tổng KNXK, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 2,4 tỷ USD). Trong đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: thuỷ sản tăng 20,6%; rau quả tăng 42,1%; nhân điều tăng 25,1%; cà phê tăng 33,9%; hạt tiêu tăng 37,4%. Một số mặt hàng có kim ngạch giảm như: chè các loại giảm 0,1%; gạo giảm 0,1%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 0,4%; cao su giảm 25,4%.

Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản 10 tháng năm 2014 ước đạt gần 7,7 tỷ USD, chiếm 6,3% trong tổng KNXK, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với giảm 157 triệu USD, trong đó: than đá giảm 36,1%; dầu thô tăng 5,4%; xăng dầu các loại giảm 21%; quặng và khoáng sản khác giảm 0,4%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến 10 tháng năm 2014 ước đạt gần 89,4 tỷ USD, chiếm 72,6% trong tổng KNXK, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng gần 11 tỷ USD.

Về giá xuất khẩu, 10 tháng năm 2014 giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng tăng, như: nhân điều tăng 3,3%; chè tăng 5%, hạt tiêu tăng 14,6%; gạo tăng 4%; than đá tăng 3,5%; xăng dầu tăng 0,9%; quặng và khoáng sản khác tăng 148,4%; xơ, sợi dệt các loại tăng 0,1%; Clanhke và xi măng tăng 2,1%; v.v... Một số mặt hàng có giá bình quân giảm như: cà phê giảm 2,6%; sắn và các sản phẩm từ sắn 2,7%; cao su giảm 26,7%; dầu thô giảm 2.8%; phân bón các loại giảm 8,6%; chất dẻo các loại giảm 11%; sắt thép các loại giảm 5,8%, v.v...

Do ảnh hưởng giá xuất khẩu của một số mặt hàng trong nhóm hàng nông sản đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm khoảng 336 triệu USD; nhóm nhiên liệu, khoáng sản giá xuất khẩu bình quân có tăng trưởng, tuy nhiên lượng xuất khẩu của các mặt hàng trong nhóm giảm mạnh, do vậy kim ngạch xuất khẩu của nhóm bị ảnh hưởng giảm khoảng 156,7 triệu USD.

Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước tăng nhẹ so với tháng 9, do nhóm nông lâm thủy sản và nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản tăng về trị giá. Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn giữ vai trò quan trọng góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Tháng 10 so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng trưởng khoảng 5,3%, trong khi đó nhóm hàng nông sản, thủy sản, lâm sản tăng 11,6% và nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm 27,1%.

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2014 của cả nước tăng thêm khoảng 14,5 tỷ USD so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch của khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng 9,5 tỷ USD. Xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt mức tăng trưởng khá (12,9%), cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3,2% của 10 tháng năm 2013. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự phục hồi và phát triển sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 10 tháng năm 2014 của khu vực FDI là 10,7% xấp xỉ với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chung (11,2%) của cả nước. Nhập khẩu của cả nước tăng 12,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu của khu vực FDI tăng 6,6 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 88,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Một số mặt hàng như nông sản, quặng và khoáng sản, khí đốt hóa lỏng, nguyên liệu dược phẩm, gỗ và sản phẩm có mức tăng tương đối lớn, do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp vào thời điểm gần cuối năm tăng cao.

Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng như điện thoại di động, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ cũng có mức tăng khá cao so với cùng kỳ. Các mặt hàng như linh kiện phụ tùng ô tô, điện thoại di động có mức tăng tương đối cao nhưng hiện cũng đang được kiểm soát tốt (dưới 30%).

(Thanh Huyền)