Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam

(eFinance Online) -  Ngày 04/5/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 – 06/5/2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục Thống kê. Nguồn: Kinh tế và Dự báo.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục Thống kê. Nguồn: Kinh tế và Dự báo.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã đạt được những thành tựu quan trọng, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và xã hội tôn vinh.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, với những kinh nghiệm rút ra từ chặng đường 70 năm hoạt động, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trước yêu cầu cụ thể về thông tin kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, ngành Thống kê tập trung vào một số nội dung phát triển chủ yếu bao gồm: bảo đảm tốt nhất thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê, đẩy mạnh hoạt động phân tích và dự báo thống kê. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kêtriển khai xây dựng các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Luật Thống kê năm 2015 sớm đi vào cuộc sống khi có hiệu lực.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế do Đảng và Chính phủ chỉ đạo. Đẩy mạnh ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến, công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê. Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã nhấn mạnh một số vấn đề lớn mà Tổng cục Thống kê cần tập trung nghiên cứu triển khai trong thời gian tới như: Tiếp tục bảo đảm tốt việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê, xây dựng các “kịch bản” phát triển kinh tế - xã hội báo cáo Bộ trưởng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô. Khẩn trương triển khai có hiệu quả Luật thống kê bằng việc xây dựng kịp thời, có chất lượng các văn bản dưới luật, đặc biệt là việc thực hiện đầy đủ 186 chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật thống kê. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thống kê để hệ thống thống kê nhà nước hoạt động hiệu quả trong công tác thu thập, xử lý, cung cấp và công bố thông tin thống kê. Nghiên cứu đổi mới cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê theo hướng chuyên môn hóa hoạt động thống kê, phù hợp với xu hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và Luật thống kê.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ Chiến lược, các Đề án lớn của Ngành, trước mắt cần thực hiện thành công Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhiệm vụ của ngành Thống kê ngày càng tăng, không chỉ phục vụ sự chỉ đạo điều hành ở trung ương mà còn ở địa phương. 

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục Thống kê, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư cho các cá nhân.

(T.N)